Benestar Social, Dona i Tercera Edat

Responsable: Manuela Ruiz Peral

La Regidoria de Benestar Social i Dona té com a finalitat afavorir la integració social i l’autonomia de les persones, promoure la igualtat i millorar la convivència a la nostra comunitat.
Per això desenvolupem serveis socials dirigits a tots els ciutadans, des dels quals es presta una atenció personalitzada i integral per ajudar-los a resoldre les necessitats personals, familiars i / o socials que puguin presentar així com desenvolupem múltiples accions de prevenció i participació en la comunitat.

La prestació dels serveis socials es porta a terme a través de la Mancomunitat de Serveis Socials la Vega a la qual pertany el nostre municipi al costat de Algorfa, Jacarilla i Sant Miquel de les Salines.

Tel. 966735509 / 966754450

Ajuntament

Serveis i Programes

Els serveis i programes als quals es pot accedir al nostre municipi són els següents.