Arxiu Històric

Arxiu Històric

L’Excm. Ajuntament de Redován ha decidit crear en el seu web una secció anomenada “ARXIU HISTÒRIC” i on pretenem donar a conèixer documents que facin referència a la història de Redován.

Des de l’Ajuntament estem formalitzant diversos convenis amb arxius històrics d’Espanya perquè puguem tenir accés a la informació que tenen sobre Redován, obtenir-la i posar-la a disposició dels nostres veïns.

També ens podem a disposició de tots aquells particulars que tinguin algun document que vulguin donar a conèixer.Amb això volem contribuir a fer possible que tinguem un arxiu on puguem conèixer fets i circumstàncies que han afectat Redován al llarg dels tiempos.

Els primers documents que es poden visualitzar s’han obtingut de l’Arxiu Històric de Salamanca.