Turisme

Fundada pel mític cabdill àrab Raduan va pertànyer a la família jueva de Jaume de Santàngel. Aviat va ser poblada per àrabs i cristians que van aconseguir independitzar-se de la veïna Oriola en la primerenca data del segle XVI. Avui dia és un poble mitjà, amb 5.150 habitants, al qual rega el Segura gràcies a la séquia de Escorratel. Al peu de la Serra de Segura, sola a la plana que l’envolta i poblada per figueres de moro així com per esclarissat matoll, és un poble de rica agricultura d’alta tecnologia dedicada a l’hortofruticultura encara que en temps era famosa la seva producció de cànem i cotó. D’aquesta producció s’ha derivat una incipient industrialització artesana que produeix espardenyes i ceràmica.

Redován, Balcón de la Vega Baja

Des dels primers anys dela Reconquesta (1242-1243) va pertànyer a la il·lustre família dels MIRÓN, de la qual encara queda record a la nostra horta (El pont Mirón) …
L’Excmo. Ajuntament de Redován ha decidit crear en el seu web una secció anomenada “ARXIU HISTÒRIC” i on pretenem donar a conèixer documents que facin referència a la història de Redován …
El Magister és una obra escrita per Don José Montesinos Pérez i Martínez de Orumbella que, actuant com a cronista, ve a relatar les històries i fets més notables dels municipis d’Alacant …