Retribucions econòmiques Corporació Municipal

Les retribucions econòmiques de la corporació municipal aprovades per a la legislatura 2015-2019, en el ple de la corporació municipal celebrat el 29 de juny de 2015, són les següents:

  • Emilio Manuel Fernández Escudero (Alcalde): retribució bruta mensual de 1.500 euros, amb una retribució bruta anual de 21.000 euros repartida entre 14 pagues. Dedicació parcial al 50%.
  • Francisco Martínez Mazón (Regidor de Sanitat, Serveis Municipals, Infraestructures, Parcs i Jardins): retribució bruta mensual de 1.200 euros, amb una retribució bruta anual de 16.800 euros repartida en 14 pagues. Dedicació parcial al 50%.
  • Ramón López Escarabajal (Regidor de Trànsit, Seguretat Ciutadana, Esports, Emergències, Aigua, Medi Ambient i Mercats): retribució bruta mensual de 1.200 euros, amb una retribució bruta anual de 16.800 euros repartida en 14 pagues. Dedicació parcial al 50%.

Assistències als òrgans col·legiats previstes per als membres de la corporació municipal que no tinguin dedicació exclusiva o parcial (retribucions brutes):

Assistència a Plens: 180 euros
Assistència a Junta de GoVERN Local Ordinària i sessions extraordinàries que es celebressin al mes d’agost: 250 euros.
Assistència a Comissió Informativa: 80 euros.

 

PERSONAL EVENTUAL

Així mateix, la corporació té una persona com a personal eventual, el nom és Amelia Cartagena Mazón, amb funcions adscrites a la secretaria de l’alcaldia-presidència i coordinació del govern municipal, amb unes retribucions de 1.200 euros mensuals per 14 pagues.

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES PERCEBUDES PELS EDILS I PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE REDOVÁN DES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ EL 2015.06.13 (data actualització 2016.04.29):