Tenències de alcaldia

Aquestes són les persones que ostenten les possessions de alcaldia a l’Ajuntament de Redován:

 

1ª Tenencia de Alcaldia: Adrián Ballester Espinosa.
2ª Tenencia de Alcaldia: Manuela Ruiz Peral.
3ª Tenencia de Alcaldia: María Teresa Martínez Sánchez.
4ª Tenencia de Alcaldia: Clara Ezcurra Riera.

Correspondrà als nomenats per substituir, per la seva ordre d’adscripció a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment previstos.