Magister Montesinos ‘Traducció’

El Magister és una obra escrita per Don José Montesinos Pérez i Martínez de Orumbella que, actuant com a cronista, ve a relatar les històries i fets més notables dels municipis d’Alacant, dedicant-li al municipi de Redován, el capítol X, denominat “Que refereix la fundació i progressos del lloc de Redován, el seu il·lustre parrioquial igleisa, alugunos dels seus memorials fills, amb altres coses curioses “.

A través de 62 pàgines es van descrivint els fets més rellevants del municpi com la seva ubicació “a dues luegas de la ratlla de Múrcia, mig del riu Segura ia igual distància de la ciutat d’Oriola […]” com els seus orígens, famílies nobles a les que va pertànyer Redován així com la construcció de la seva parròquia, els clergues que per la mateixa han passat i fins i tot la referència a un miracle obrat per la Mare de Déu de la Salut a finles del segle XVII.

Aquesta obra es posa a disposició de tots els veïns que la vulguin conèixer i estudiar. Les següents imatges són una versió transcrita per a la seva millor comprensió i lectura. Una transcripció de María José Cañizares i Ana García Bravo.