Època àrab

Segons podem constatar en el “Manuscrit del Magíster Montesinos” (s.XVIII), l’estima que els àrabs sentien en aquest temps per l’alqueria de Redován era gran. En l’esmentat Manuscrit es relata la fundació d’una mesquita en aquest lloc; es creu que es trobava situada en el lloc que actualment ocupa l’església. També es fa esment d’una sèquia d’aigua viva que es trobava més amunt del Escorratel, encara que no fa falta lloc exacte, i que proveïa una bella i amena horta dotada de diversos jardins i masos. Igualment, van construir un molí fariner. De tot això l’autor del Manuscrit sembla deduir un considerable estima per part dels habitants àrabs cap al que llavors va ser un idíl·lic paisatge, convertint Redován en un lloc d’esplai i retir.

D’aquesta etapa s’han trobat a la serra importants restes arqueològiques: atuells, monedes de plata, espases i altres estris.