Cinc estudiants Erasmus+ de Redován tindran una beca municipal que complemente l’assignació europea

L’Ajuntament de Redován ha posat en marxa, una vegada aprovat en Junta de Govern Local, el programa municipal d’ajudes dirigides a estudiants del municipi que disfruten de beques rasmus+ durant el present curs. “Estas beques es posen en marxa per part del Consistori redovanense, alhora que ja es van incloure en el pressupost municipal aprovat a finals del passat año”, ha recordat l’alcalde, Emilio Fernández. La partida pressupostària destinada als estudiants Erasmus és de 2.000 euros que es repartiran en cinc ajudes de 400 euros cada una, tal com es reflectix en les bases que poden consultar-se des de dimarts passat en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Redován.

“Desde l’equip de govern es va decidir incloure entre les distintes ajudes que tenim en marxa per als jóvens este tipus de beques amb la intenció de complementar l’assignació que es dóna a l’alumnat a través de les institucions de què depén el programa Erasmus", ha precisat Fernández, el qual considera que "el programa europeu és una experiència vital i d’intercanvi cultural, i per això hem volgut contribuir al foment d’este programa en el nostre municipi, primant als que tinguen menys disponibilitat econòmica i millors qualificacions perquè puguen disfrutar d’él”

Les beques estan dirigides a estudiants que tinguen una beca Erasmus+ durant el curs acadèmic 2017-2018 que residisquen almenys durant dos anys a Redován, i són complementàries a qualsevol altra ajuda que puga rebre la persona interessada. Els que vullguen optar a elles han de complir amb tots els requisits que s’indiquen en les bases i presentar la documentació de forma presencial en l’Ajuntament, a través de la Seu Electrònica o en els registres especificats en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques en un termini de 30 dies naturals comptats a partir de la publicació en el tauler d’anuncis electrònic (https://redovan.sedelectronica.es/) .

Quant a la resolució de les ajudes, es farà públic en un termini màxim de dos mesos des que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i comptarà amb la publicitat necessària per a dotar a la convocatòria -de lliure concurrència- de la necessària transparència i perquè les persones interessades puguen estar al corrent de tot el procediment. La Regidoria d’Educació que dirigix Nely Ruiz serà l’encarregada de proposar la concessió de les beques següent una sèrie de criteris com la renda familiar o l’expedient acadèmic de l’aspirant. En última instància les ajudes seran aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Redován.

Convocatòria d’ajudes Bono Escolar Escola Infantil (0 a 3 anys)

Redován (16/10/2017) . L’Ajuntament de Redován ha aprovat este matí la convocatòria d’Ajudes Bono Escolar Escola Infantil 0 a 3 anys.

Estes ajudes seran d’una quantia màxima de 300,00 euros a 10 menors matriculats en primer cicle en Escoles Infantils del municipi de Redován. Les bases i el model de sol·licitud es troben, a disposició de tots els veïns i veïnes de Redován, en els Servicis Socials, Ajuntament i en la seu electrónica/portal de transparència de l’Ajuntament en la pàgina www.redovan.es.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des de hui 16/10/2017 i fins al dia 03/11/2017 (ambdós inclusivament) . Abans de registrar les sol·licituds en l’Ajuntament s’aconsella que les sol·licituds puguen ser revisades pel personal de servicis socials. I per a això poden acudir de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 hores a les dependències de Servicis Socials que es troben en la 1a planta del Centre Social del Consultori mèdic.