L’Ajuntament de Redován va celebrar ahir el Ple corresponent al mes de juliol, una sessió de la Corporació en la qual, entre altres coses, s’ha adaptat l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a Plusvàlua, a la normativa vigent del Reial decret llei 26/2021. El regidor d’Urbanisme, José Nájar, ha explicat que “el que hem fet ha sigut modificar l’ordenança sobre la base de la normativa estatal i, al mateix temps, hem aprofitat per a introduir a nivell municipal unes bonificacions que considerem, d’una banda, que alleujaran la butxaca de les persones que reben una herència, i per un altre, perquè es faça menys costa amunt comprar un local als qui vulguen emprendre el seu negoci a Redován”.

El regidor es refereix a les bonificacions introduïdes en l’article 8 de la normativa municipal, que estableix la reducció del 50% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys per herències, i la mateixa quantitat en el cas que es tracte d’activitats econòmiques declarades d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal declaració. “Durant els últims anys hem vist com hi ha persones que fins i tot es veuen obligades a renunciar a les seues herències per fer front a la Plusvàlua, així com als problemes, principalment econòmics, que es troben els qui volen posar en marxa els seus negocis”, ha precisat *Nájar, qui ha afegit que “a Redován volem minimitzar al màxim les càrregues a la ciutadania, i pensem que aquesta era una ocasió per a fer-ho en el cas de la Plusvàlua, ja que havíem de modificar l’ordenança després dels últims canvis normatius realitzats a nivell estatal”.

D’altra banda, durant la sessió plenària es va fer un pas més per a la posada en marxa de les obres d’adequació i ampliació del CEIP Sagrats Cors, amb l’adjudicació del contracte d’execució, mentre que també es va aprovar a instàncies del grup popular una moció encaminada a facilitar la regularització dels habitatges considerats il·legals en el municipi. Aquest punt, tractat a través d’una moció que també va defensar el regidor d’Urbanisme, insta a la Generalitat Valenciana a facilitar la legalització de les construccions realitzades després del 20 d’agost de 2014. José Nájar ha explicat que la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) dona la possibilitat als propietaris d’aquests immobles a regularitzar-los a través de plans especials de minimització d’impacte. “Des de l’Ajuntament de Redován ens vam posar a treballar, la qual cosa ens ha permés identificar més de 400 construccions en el municipi fora d’ordenació”, ha dit Nájar, qui ha precisat que de les conclusions de l’estudi realitzat es desprén que només es podrien regularitzar les construccions finalitzades abans de la citada data del 20 d’agost de 2014, “una data que no entenem i que considerem necessari variar, perquè puguen acollir-se al pla de minimització la pràctica totalitat dels immobles construïts fora d’ordenació, evitant així que puguen donar-se situacions injustes”, ha conclòs l’edil.