El Ple de l’Ajuntament de Redovà ha aprovat avui l’adjudicació del contracte de l’aigua proposada pels funcionaris de la mesa de contractació a la mercantil Hidraqua. Els detalls de l’adjudicació els ha donat en una posterior roda de premsa l’alcalde de Redovà, Emilio Fernández, el regidor de Presidència, Adrián Ballester i el regidor d’Aigua, Ramón López.

A partir d’ara s’engega un servei per al qual l’Ajuntament redovanense té una sèrie de prioritats com la millora del rendiment de les xarxes, ja que avui dia solament s’aprofita el 51,96% de l’aigua potable de la qual disposa el municipi. Així, l’objectiu és que l’any 2024 aqueix rendiment puge al 92,5%, és a dir, que s’aprofitarà més del 40% d’aigua potable que en l’actualitat.

L’alcalde, Emilio Fernández, ha indicat que es faran una sèrie d’actuacions encaminades a augmentar aqueix aprofitament del cabal hídric, com la implantació de la telelectura al 100% dels usuaris de Redovà incloent els comptadors municipals durant el primer any de gestió del servei, “quan també estan previstes nombroses renovacions en la xarxa d’aigua potable”. D’aquesta manera ha explicat que en el primer any de contracte s’instal·laran *hidrantes i se substituiran les canonades de fibrociment, es durà a terme el *mallado de la xarxa en els carrers Jesús Jordá i 6 de Desembre fins a Pascual Martínez i carrer La Pau “amb la finalitat de garantir el subministrament i millorar la qualitat del servei i de l’aigua subministrada”; se substituiran les escomeses antigues del casc urbà i les conduccions del camí del motor. “Açò en la xarxa d’aigua potable, ja que per al clavegueram també hi ha previstes millores com la instal·lació de telecontrol i condicionament del bombament d’aigües residuals El Racó, ja que es tracta d’una instal·lació deficient l’estat de la qual es podrà controlar en temps real a partir d’aquestes obres”, ha dit el primer edil. En les xarxes de clavegueram i pluvials s’incorporarà tecnologia avançada de neteja, inspecció i rehabilitació de canonades, a més d’implantar un servei de control d’abocaments a la xarxa de clavegueram per a facilitar la depuració i reutilització de l’aigua.

Bonificacions socials

La prestació del servei públic d’aigua potable també beneficiarà als col·lectius més desfavorits de Redovà. En concret, es bonificarà fins al 50% en el consum d’aigua a famílies nombroses, el 30% per a discapacitats, el 10% per a aturats i el 30% per a pensionistes i jubilats.

De la mateixa manera, el contracte estableix que l’Ajuntament proposarà la contractació d’una empresa especialitzada que audite el contracte. D’aquesta forma, es verificarà durant els quinze anys del contracte, que es compleix amb tot l’establit en el contracte i els plecs de condicions, garantint la millor prestació d’aquest servei públic. També, estarà garantit que les tarifes no augmenten als veïns, solament quan la Mancomunitat de Canales del Taibilla augmente la tarifa pel subministrament d’aigua potable al municipi.

Oficina d’atenció al públic i compromís mediambiental

D’altra banda, Redovà comptarà amb l’inici del servei amb una oficina d’atenció al públic que obrirà les seues portes, totalment accessible, en la intersecció dels carrers Pío XII i A baix, enfront de l’Ajuntament. “Hem previst que aquesta oficina òbriga de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dijous també de 17.00 a 20.30 hores, amb la finalitat de que qualsevol veí o veïna puga realitzar les seues gestions, a part de l’atenció telefònica 24 hores i a través de l’oficina virtual de la web”, ha dit l’alcalde. L’empresa adjudicatària també posarà a la disposició del servei dos vehicles elèctrics “i a més ha proposat una sèrie d’actuacions en el Paratge de l’Ermita amb la finalitat d’afavorir la conservació de la biodiversitat de l’àrea recreativa, optimitzar la seua sostenibilitat i millorar les instal·lacions per a ús recreatiu i social”.

Per a açò es reforestará la zona i s’implantarà un sistema de reg per degoteig que garantisca la supervivència de les espècies vegetals i s’ampliaran els itineraris existents amb noves sendes, miradors i mobiliari urbà que serà de materials naturals que s’integren amb l’entorn”, ha indicat l’alcalde.

Inversió

Quant a la inversió que va a realitzar la concessionària a Redovà, el contracte estableix una quantitat obligatòria de 469.000 euros, encara que Hidraqua també pagarà una sèrie de cànons a l’Ajuntament (inicial, d’infraestructures, municipal i ambiental) que durant els quinze anys de la concessió permetrà una inversió de més de 3,5 milions d’euros. En el cas que finalment el contracte es prorrogara durant cinc anys més, és a dir vint en total, aquesta inversió pujaria als 4,7 milions.

L’empresa concessionària, igualment, té previst iniciar el servei amb un projecte de *sectorización per a millorar la pressió de la xarxa “i una campanya intensiva de cerca i detecció de fugides per a la qual es revisarà el 100% de les xarxes, comprovant el correcte funcionament de les vàlvules, així com una altra campanya de cerca i detecció de fraus”, ha conclòs Fernández.