Serveis i programes Benestar Social

Atenció Básica
 • Informació, orientació i assessorament sobre els recursos socials disponibles
 • Tramitació d’ajuts i prestacions socials.
 • Gestió i / o supervisió de tots els programes i serveis que s’implanten al municipi dins del seu àmbit de competència.
 • Suport i assessoria a entitats i col·lectius.
 • Intervenció social i / o psicològica a individus i famílies.
Atenció Domiciliària
 • Servei d’Ajuda a Domicili.
 • Servei de Teleassistència Domiciliària
 • Programa Menjar a Casa
 • Atenció a la Comunitat:
 • Programa d’Igualtat i Prevenció de la Violència.
 • Programa de Prevenció de la Salut
 • Programa d’Oci i Temps Lliure
 • Programa de Participació Ciutadana
 • Programa d’Integració Social i Interculturalitat
 • Programa de Formació
Atenció Especialitzada
 • Serveis especialitzat d’Atenció a la Família i Infància (SEAFI)
 • Servei d’Atenció i Motivació a l’Adolescent
 • Servei d’Atenció Jurídica
 • Servei d’Atenció a la Dependència
 • Servei d’Atenció al Resident No Comunitari
Aquests serveis es presten per un equip multidisciplinari en què comptem amb treballadors socials, psicòlegs, educadors, integradors socials, advocada i informàtica.

Podeu trobar una informació més detallada sobre els nostres serveis, programes, prestacions i recursos a la web de la mancomunitat: www.mancomunidadlavega.es

Si voleu accedir als nostres serveis, ho poden fer des de diferents opcions:

Presencialment a les oficines de Serveis Socials Municipals, situades al Centre Social (Consultori Mèdic) 1ª planta.

Atenció al Públic

Treballador Social: Dimarts i dimecres
10.30 a 14.00 h. Amb cita prèvia.

Psicòleg: Dilluns

10,30 a 14 hores. Amb cita programada

Serveis Socials Especialitzats

Atenció al Públic
Treballador Social de la Dependència: Dijous 10.30 a 14.00h. Amb cita prèvia

SEAFI, Servei d’Atenció Jurídica, Serveis d’Atenció a l’Adolescent i Servei d’Atenció al Resident no comunitari.
Amb cita programada. (S’han d’adreçar al Treballador Social per sol·licitar cita)

Per telèfon: 966735550

Per e-mail: redovan@mancomunidadlavega.es

Consulta on line a la web de la mancomunitat.  www.mancomunidadlavega.es