Aigua

El servei d’aigua actualment està assumit pel propi Ajuntament de Redován. La sol·licitud d’altes, baixes, o incidències es poden tramitar amb la instància general a la seu electrònica de l’Ajuntament de Redován o acudint a l’Ajuntament.

Teléfon: 966754025

 

Fax: 966754213

Ajuntament

Notícies relacionades amb la regidoria.