Antecedents prehistòrics

A la fi del tercer mil·lenni abans de Crist es produeixen a la Comunitat Valenciana diverses transformacions culturals. Al costat del progressiu abandonament de l’hàbitat de plana i de la pràctica de l’enterrament múltiple, s’assisteix a una generalització de la metal·lúrgia, així com a l’aparició de l’anomenada “ceràmica campaniforme”, al costat de nous tipus d’útils.

La tècnica utilitzada del got campaniforme, sembla ser la línia llisa; la seva decoració consisteix en zones paral·leles farcides de línies creuades en ziga-zaga, o bé a força de línies de punts molt toscs.

Per l’abundant presència de ceràmica campaniforme localitzada, poden ser considerats aquests assentaments com a pertanyents a la fase de transició del Eneolític a l’Edat del Bronze. Són els poblats de les Espeñetas a Oriola, el Bancalico dels Moros, El Racó i el Pujol, en Redován.