La Diputació subvenciona amb 10.993 euros diferents programes de serveis socials igualtat i integració

La Diputació Provincial d’Alacant, a través de diverses convocatòries ha concedit un total de 10.993,13 euros a l’Ajuntament de Redovà per al suport a programes i serveis de serveis socials, per a accions d’igualtat i prevenció de la violència de gènere, per a la realització de cursos d’espanyol per a ciutadans estrangers que afavorisquen la seua integració i accions de prevenció de conductes addictives en joves. Aquestes ajudes provenen de diversos departaments i convocatòries i es distribueixen de la següent manera:
Àrea de Benestar Social:
Activitats de promoció social i equipament .
Activitats de promoció social: 3.515,00 euros per als programes Major Actiu, Educant en Valors i Parlem.
Equipament : 2.471,00 euros per a renovació cadires Saló d’Actes Centre Social de la Tercera Edat.
Àrea de Família, Igualtat i Estrangeria:
Igualtat i prevencion violència de gènere: 1.432,36 euros per al programa DÓNA SALUT.
Ciutadans estrangers: 2.254,77 euros per als cursos d’espanyol per a estrangers.
Drogodependències: 1.320,00 €euros per al programa #contalento per a la promoció de la salut i prevenció del consum d’alcohol en joves.