Junta de Govern Local 12/6/201712/6/2017

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Data i hora: 12 de juny de 2017, a les 9.30 hores.

  1. Aprovació de l’acte de la sessió anterior.
  2. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals: TEATRE INFANTIL LOS TRES CERDITOS.
  3. Aprovació expedient licitació obres Parròquia San Miguel.
  4. Aprovació conveni col·laboració FUNDACIÓ MUSEU DIDÀCTICO I INTERACTIVO DE CIÈNCIES-MÚDIC.
  5. Expedient 755/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals: REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS TEMPORALES 2017.
  6. Asuntos urgentes.
  7. Ruegos y preguntas.