L’Ajuntament de Redovà llança les seues ajudes anuals dirigides a donar suport als emprenedors locals

Redovà 16/07/2019. L’Ajuntament de Redovà, a través de la Regidoria d’Ocupació, ha llançat les ajudes anuals dirigides a la promoció de l’ocupació per compte propi, per a aquells emprenedors que hagen iniciat la seua activitat entre el 31 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019.
Tal com ha explicat hui l’edil d’Ocupació, Maite Martínez, les ajudes es van posar en marxa en 2014 i s’han repartit un total de 6.500 euros. Unes ajudes que són fruit de “la nostra obstinació i treball per donar suport a les empreses i a aquelles persones que emprén un nou negoci en el municipi”, ha explicat Martínez, i ha afegit que “el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i, per això, l’ocupació és una de les nostres prioritats”.
Amb aquesta subvenció es pretén ajudar els emprenedors a afrontar les despeses per a equipament com a adquisició o arrendament d’un bé immoble on s’exercirà l’activitat, adequació i reforma del inmuble, mobiliari, rètols, equips d’oficina, maquinària, etcètera.
Aquells interessats i interessades hauran d’haver mantingut l’activitat mínim tres mesos a Redovà, i no haver-hi solicitidado cap altra subvenció pel mateix concepte. A més hauran de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries, de les llicències d’activitat municipal no haver estat d’alta en la mateixa activitat en els anteriors sis mesos.
D’altra banda, la quantia a destinar és de 300 euros per a emprenedors, 400 euros per a dones emprenedores i 500 euros per a emprenedors i emprenedores amb discapacitat. El termini de la sol·licitud serà fins al 30 de novembre de 2019, inclusivament.
Els interessats en aquesta convocatòria d’ajudes poden obtindre més informació a l’Ajuntament o a través de la seu electrònica: https://redovan.sedelectronica.es, on també apareix la sol·licitud que cal emplenar, així com la documentació que haurà de presentar-se.
Martínez ha recordat que “continuarem donant suport al teixit empresarial del municipi i a aquelles persones que decideixen fer un pas avant i obrir un negoci al poble”. Així mateix l’edil ha afirmat que amb aquestes ajudes donem suport i incentivem que es desenvolupen nous negocis. En aquest sentit la regidor ha avançat que “tenim un polígon industrial que està creixent, amb la incorporació de noves empreses, i aquest és un altre motiu per a seguir en la línia de creació d’ocupació”.

L’Ajuntament de Redován posa en marxa la segona convocatòria d’ajudes a emprenedors

Redován 28/11/2017. L’Ajuntament de Redován ha posat en marxa la segona convocatòria d’enguany per a ajudar econòmicament les persones que han emprés un negoci en el municipi durant els últims mesos. La convocatòria va ser aprovada en la Junta de Govern Local el passat 27 de novembre i la presentació de sol·licituds està oberta fins al 7 de desembre.

Les ajudes estan destinades als que hagen posat en marxa les seues empreses entre l’1 de juliol i el 31 de novembre de 2017, i es podran subvencionar els gastos derivats de l’equipament de les empreses creades, com per exemple l’adquisició o arrendament de l’espai on exerciran l’activitat, adequació i reforma, mobiliari, rètols, equips d’oficina i informàtica, maquinària, instal·lacions, etc. No seran subvencionables els impostos que afecten l’adquisició de qualsevol bé moble o immoble, així com els que graven les reformes o adequació dels mateixos, ni tampoc els gastos derivats de depòsits o fiances i els gastos de traspassos de negoci.

Els beneficiaris seran societats mercantils, comunitats de béns, societats civils i cooperatives, i en este cas correspondrà una única ajuda amb independència del nombre de membres, així com empresaris individuals que complisquen els requisits marcats pel Consistori. Entre ells està que l’activitat s’exercisca en el terme municipal de Redován, que no s’haja sol·licitat una altra subvenció per al mateix concepte o que es mantinga un mínim de tres mesos, entre altres.

La regidora d’Ocupació i Foment, Maite Martínez, ha explicat que les ajudes seran “de 300 euros per a emprenedors, 400 per a dones emprenedores i 500 euros per a emprenedors i emprenedores amb algun tipus de discapacidad” amb un total de 3.000 euros pressupostats i ha animat als que han emprés un negoci en estos mesos a presentar la seua sol·licitud a estes ajudes “que pretenen fer més fàcil l’inici de la seua activitat, i sobretot intenten ajudar a fer que seguisquen avant amb els seus empresas” ha conclòs l’edil.