L’Ajuntament de Redován posa en marxa la segona convocatòria d’ajudes a emprenedors

Redován 28/11/2017. L’Ajuntament de Redován ha posat en marxa la segona convocatòria d’enguany per a ajudar econòmicament les persones que han emprés un negoci en el municipi durant els últims mesos. La convocatòria va ser aprovada en la Junta de Govern Local el passat 27 de novembre i la presentació de sol·licituds està oberta fins al 7 de desembre.

Les ajudes estan destinades als que hagen posat en marxa les seues empreses entre l’1 de juliol i el 31 de novembre de 2017, i es podran subvencionar els gastos derivats de l’equipament de les empreses creades, com per exemple l’adquisició o arrendament de l’espai on exerciran l’activitat, adequació i reforma, mobiliari, rètols, equips d’oficina i informàtica, maquinària, instal·lacions, etc. No seran subvencionables els impostos que afecten l’adquisició de qualsevol bé moble o immoble, així com els que graven les reformes o adequació dels mateixos, ni tampoc els gastos derivats de depòsits o fiances i els gastos de traspassos de negoci.

Els beneficiaris seran societats mercantils, comunitats de béns, societats civils i cooperatives, i en este cas correspondrà una única ajuda amb independència del nombre de membres, així com empresaris individuals que complisquen els requisits marcats pel Consistori. Entre ells està que l’activitat s’exercisca en el terme municipal de Redován, que no s’haja sol·licitat una altra subvenció per al mateix concepte o que es mantinga un mínim de tres mesos, entre altres.

La regidora d’Ocupació i Foment, Maite Martínez, ha explicat que les ajudes seran “de 300 euros per a emprenedors, 400 per a dones emprenedores i 500 euros per a emprenedors i emprenedores amb algun tipus de discapacidad” amb un total de 3.000 euros pressupostats i ha animat als que han emprés un negoci en estos mesos a presentar la seua sol·licitud a estes ajudes “que pretenen fer més fàcil l’inici de la seua activitat, i sobretot intenten ajudar a fer que seguisquen avant amb els seus empresas” ha conclòs l’edil.