Finalitzat el termini de presentació d’alegacions i / o documentació de les sol·licituds d’ajudes habitatge IBI exercici social 2016 i després de la redacció de sol·licituds realitzada per la comissió avaluadora reunida el dia 13 de desembre de 2016 de conformitat amb la base 11ª exposada al públic La llista provisional d’ajudes concedides. Podeu consultar al següent enllaç les ajudes admeses:

Llista provisional

Qualsevol alegació podrà presentar fins al 24 de desembre.

A partir del 27 de desembre publicarem a la nostra web i xarxes socials la llista definitiva d’ajudes concedides.