L’Ajuntament de Redován reclama l’anul·lació del Pla d’Acció Territorial de la Vega Baixa tal com l’ha proposat la Generalitat Valenciana. Aquest document que planteja el desenvolupament futur de la comarca anul·la, en el cas redovanense, el desenvolupament de dos sectors residencials i un industrial que sumen 232.500,70 metres quadrats. L’al·legació presentada per l’Ajuntament de Redován gira entorn d’aquests desenvolupaments que, segons el PAT, tornarien a considerar-se com a infraestructura verda, i al perjudici que això suposaria per a les arques municipals. El regidor d’Urbanisme, José Nájar, ha xifrat en més de 195 milions d’euros la pèrdua d’inversió en el municipi “tenint en compte que, segons l’Institut Valencià de l’Edificació, el cost mitjà de construcció és de 720 euros el metre quadrat i de 120 euros el metre quadrat el cost d’urbanització, si multipliquem els metres quadrats que deixarien de desenvolupar-se, pels 840 euros de cost per cadascun, la inversió que es perd és de 195.300.588 euros”.

Això, al seu torn, suposa un impacte directe per a la hisenda pública que, tal com es reflecteix en l’al·legació, “tampoc s’ha tingut en compte”, precisa el regidor. El minvament d’ingressos pels impostos d’IBI, IAE, IVTM, ICIO, IVTNU i les taxes sumarien 1.145 euros per habitant i any, de manera que, si es deixen de construir els 1.931 habitatges previstes en els dos sectors residencials, i tenint en compte una mitjana de 2,5 persones per habitatge, les arques municipals no ingressaran 5,2 milions d’euros cada any. “El PAT no preveu l’impacte socioeconòmic que suposarà per als municipis, per la qual cosa considerem que, solament això, és motiu suficient per a la seua anul·lació”, precisa Nájar. El responsable municipal afig que les administracions locals “ens trobem amb un problema enorme, ja que no s’han avaluat les conseqüències econòmiques del *PAT i, per tant, tampoc podrem fer una previsió de creixement a futur”.

Des de l’equip de govern de Redován “volem que es tinguen en compte les particularitats de la Vega Baixa en general i les de Redován en particular”. Segons el parer de Nájar, és necessari planificar el futur, però fa falta articular “el creixement de cada municipi unit al de la resta de la comarca, per a aconseguir un territori vertebrat a través de les infraestructures que necessitem (hidràuliques, viàries, etc) i que tampoc venen reflectides en el PAT”. Des de l’Ajuntament es considera que, com que els sectors urbanístics que es pretenen extingir per a la seua integració com a infraestructura verda estan desenvolupats conforme a la normativa en el Pla General d’Ordenació Urbana, “el PAT tampoc motiva prou la seua desclassificació”.