L’Ajuntament de Redován va aprovar ahir en Ple el Pressupost 2023, un document ‘atípic’ tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, José Nájar, però necessari per a tancar l’any en situació d’estabilitat pressupostària en les arques municipals, al mateix temps que es dona resposta a les necessitats de la ciutadania. El pressupost ascendeix a 6.151.193,90 euros tant en ingressos com en despeses, “i si no s’ha presentat abans és perquè la conjuntura financera i l’increment exponencial de determinats costos com l’energètic o les partides de tractament i eliminació de residus no ho han permés”, ha assegurat Nájar. El responsable d’Hisenda ha afirmat que l’increment de preus ocasionat per la situació, especialment a causa de la guerra d’Ucraïna, ha fet pujar el preu de serveis, especialment en tot el relacionat a la despesa energètica i de combustible “que, a l’Ajuntament, com a les nostres cases, també ha pujat”.

D’aquesta manera, el cost de la recollida de residus s’incrementa més del 40%, passant dels 577.336,49 euros previstos en 2022 als 809.824,39 d’aquest 2023. El mateix ocorre amb la despesa d’enllumenat públic, que passa de 287.753,30 euros a 566.000, un 90% per cent més, mentre que la despesa de personal, encara que en menor mesura, s’incrementa una mica més de 10%. Malgrat això, Nájar ha assegurat que des de l’equip de govern “hem apostat aquest 2023 per fomentar la cultura, el comerç o la seguretat, augmentant la partida destinada a Cultura en una mica més de 16.000 euros, així com tot el relatiu a festes i activitats de Nadal i barris, entre altres, “amb la intenció de fer partícips a totes les persones que vivim a Redován de les actuacions amb les quals volem tornar a aqueixa normalitat, que tantes ganes tenim de recuperar en tots els àmbits”, ha indicat.

En el capítol d’ingressos pugen els relatius a impostos indirectes (IBI, IVTM, plusvàlues i IAE). En aquest punt, José Nájar ha comentat que els impostos propis de l’Ajuntament continuen estant congelats, per la qual cosa aquest increment obeeix a la incorporació de nous habitatges al padró municipal, així com en l’IAE. L’Ajuntament també ingressa més en l’impost de construccions i obres ICIO, sobretot pel corresponent a les obres del Pla *Edificant, amb les actuacions en el col·legi i institut. En els ingressos per taxes municipals es mantenen les bonificacions a col·lectius vulnerables com a pensionistes, famílies nombroses, desocupats, discapacitats i joves, però s’augmenta en tant que s’ha incrementat el nombre de persones usuàries en espais públics com la piscina municipal, així com perquè ha deixat d’estar suspesa la taxa per ocupació de via pública amb terrasses enguany.

Per part seua, les despeses augmenten un 2,61% respecte al pressupost anterior per a aconseguir la ja citada quantitat de 6.151.193,90 euros. Puja la despesa de personal per a la incorporació de persones a la plantilla municipal que milloren l’eficiència en la gestió; també les despeses corrents, sobretot per l’augment del subministrament elèctric i la recollida de residus; puja la quantia de les subvencions que es concedeixen i, amb tot això, l’Ajuntament manté un fons de contingència amb 3.500 euros per a imprevistos que puguen sorgir. El regidor d’Hisenda ha reiterat la necessitat de tirar avant el document pressupostari per a poder acabar l’any en equilibri econòmic, mentre que es treballa ja en el pressupost per a 2024 que esperem poder presentar al més prompte possible.