El centre social de la Tercera Edat de Redován acollirà este dimecres, a partir de les 19.00 hores, el ‘Foro Ciudadano’ de l’acord territorial del Baix Segura. Esta trobada està organitzat en el marc de l’Acord Territorial en matèria d’Ocupació i Desenrotllament Local, amb la col·laboració de la regidoria d’Ocupació del Consistori.

L’objectiu és promoure la participació ciutadana a través de l’anàlisi de temes d’interés per al desenrotllament del nostre territori, les debilitats i fortaleses entorn de l’ocupació, la formació i la innovació. “Es un fòrum amb capacitat d’anàlisi en què es tracta de traure conclusions objectives sobre les necessitats d’ocupabilitat en la comarca”, ha assegurat la regidor d’Ocupació, Maite Martínez, i ha afegit que “con estes conclusions es tractaran de desenrotllar polítiques d’ocupació concretar definint aquells sectors productius en què actuar”.

Les directrius que s’estan duent a terme estan extretes de la “Guía pràctica per a la realització de diagnòstics territorials per al foment de l’empleo”, elaborada per la Universitat de València i coordinada pel vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla. La vicerectora d’Estudiants i Ocupació de la Universitat d’Alacant, Nuria Vaig granar, coordina les tasques de supervisió d’este estudi, que compta amb una subvenció del Servef.

Les conclusions que es traguen de forma consensuada quedaran reflectides en el document final de l’estudi del diagnòstic territorial, que s’està elaborant des del mes de desembre de 2016.

Martínez ha recordat que el fòrum està dirigit a tota la ciutadania que vullga expressar la seua opinió i ha animat els veïns i veïnes de la comarca a què participen per a “proponer idees per al desenrotllament dels nostres territorio”. Els interessats a obtindre més informació poden posar-se en contacte a través del Consorci per al Desenrotllament Econòmic del Baix Segura (Convega) .