El Consorci per al Desenvolupament Econòmic de la Vega Baixa (Convega), va a engegar en la comarca de la Vega Baixa el programa “Joventut Activa”, liderat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, i el finançament del Fons Social Europeu, amb l’objectiu de capacitar i qualificar a persones joves entre 18 i 30 anys, en àmbits on existeix una gran necessitat d’incorporar a professionals, açò és, oferir formació específica en tres àrees concretes, Community Manager, Atenció Sociosanitària i Big Data, amb la finalitat de potenciar els coneixements de la joventut de la província d’Alacant i donar-los alternatives laborals de qualitat.

La formació específica s’impartirà entre els mesos de MAIG a SETEMBRE. Les pràctiques laborals en empreses es duran a terme de SETEMBRE a NOVEMBRE. La durada del programa és de 6 MESOS.

COM FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ?

  1. DESCARREGAR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ i llegir ben totes les especificacions..
  2. Emplenar la fitxa sense deixar cap camp a emplenar. Tota la informació és important.
  3. Adjuntar la fitxa d’inscripció a un correu electrònic al costat de la documentació que es demana.
  4. Enviar el correu electrònic a GARANTIAJUVENIL@DIPUTACIONALICANTE.ES abans del 4 DE MAIG.
  5. S’enviarà un mail de confirmació si tot està correctament.
    Pots trobar més informació en la web https://www.diputacionalicante.es/juventud-activa/