Este és el llistat provisional d’ajudes concedides (IBI 2017) en el que apareixen les quanties proposades. Els interesados/as a fer reclamacions a les quanties proposades tenen del 16 al 25 de desembre per a fer-ho.