Fins al pròxim 14 de juliol es poden sol·licitar a l’Ajuntament de Redován les ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 per a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Redován dins de l’anualitat 2022. “Un any més volem que les persones de Redován que cada dia s’esforcen a tirar avant els seus negocis tinguen aquesta ajuda de l’Ajuntament, a través de la subvenció que rebem de la Diputació Provincial d’Alacant, per a contribuir a facilitar el manteniment de l’activitat i els llocs de treball que genera”, ha explicat la regidora d’Ocupació, Maite Martínez.

Les persones interessades pots consultar ja les bases i tota la documentació en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Redován a través de la pàgina web, així com en aquesta mateixa entrada, en els documents que poden descarregar al final d’aquesta. Podran beneficiar-se d’elles les pimes, micropimes, autònoms i professionals que complisquen amb el requisit que la mitjana mensual dels mesos per què es vaja sol·licitar l’ajuda, que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturada en els mateixos mesos en 2019.

Respecte a les despeses subvencionables es poden incloure la quota d’autònoms, el lloguer mensual del negoci, les despeses de consultoria i assessoria, els d’aigua i llum, telefonia, internet, seguretat del negoci, manteniment d’equips, interessos de préstecs d’adquisició del local, les primes d’assegurances del local o vehicle comercial, el lloguer de vehicles comercials, o els interessos de préstecs d’adquisició de vehicles comercials. Tots ells abonats entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. En les bases s’estableix que l’ajuda màxima a percebre serà de 4.000 euros per persona sol·licitant. Les sol·licituds han de presentar-se per la Seu Electrònica de l’Ajuntament juntament amb tota la documentació.

L’Ajuntament de Redován compta amb una partida de 59.085 euros aportada per subvenció nominativa de la Diputació Provincial d’Alacant, “i sempre que es posen en marxa ajudes d’aquest tipus estarem sol·licitant-les perquè les nostres empreses i persones emprenedores puguen tirar avant els seus negocis i no es vegen abocades al tancament”, ha expressat la responsable municipal.

Anuncio en el BOP.

Bases.