El President de la Mancomunitat la Vega ha presentat este matí en La Sala d’Actes de l’Ajuntament de Redován, l’adhesió de la mancomunitat a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema nacional de Salut. La Mancomunitat la Vega és la primera mancomunitat a nivell nacional que s’adherix a esta estratègia.

Esta adhesió suposa el compromís institucional d’implementar esta estratègia en els quatre municipis de la mancomunitat. L’estratègia està basada en recomanacions nacionals i d’organismes internacionals per a avançar en un enfocament de salut i atenció en totes les polítiques locals.

L’objectiu és fomentar la salut i el benestar de la població de la mancomunitat promovent estils de vida saludables i potenciant la seguretat de totes les persones.

Suposa una estratègia de treball on la salut s’incorpore a les polítiques locals des d’un enfocament transversal, intersectorial, d’equitat, coordinada i participada en els nostres municipis. L’entorn local, es constituïx, per tant, en un entorn essencial per a millorar la salut i el benestar de la població.

La implementació d’esta estratègia és una oportunitat per a integrar i coordinar els esforços de promoció de la salut i prevenció entre tots els nivells, sectors i actors implicats dels quatre municipios., treballant junts en la millora del benestar dels nostres ciutadans.

Prioritàriament, l’estratègia es va a implementar a nivell comunitari, preferentment dirigida als menors de 15 anys i dones embarassades i aquella població adulta, major de 50 anys, sent els factors principals de treball: el foment de l’activitat física, l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludables, la prevenció del consum d’alcohol i tabac, la promoció del benestar emocional i actuacions dirigides a la seguretat en l’entorn.

L’estratègia es va a dur a terme en diferents fases, inicialment, després de la presentació pública de l’estratègia, que fem hui, se n’aniran constituint les taules intersectorials a nivell local, en la que participaran els agents de la comunitat implicats en accions de salut: salut, educació, benestar social, urbanisme, deportes,.— i la finalitat dels quals és adaptar les accions de l’estratègia a la realitat de cada municipi, realitzant la coordinació, el seguiment i l’avaluació de la implementació de l’estratègia en cada municipi.

Paral·lelament s’iniciarà el mapeo dels recursos de salut que estan disponibles en la comunitat, la qual cosa ens ajudarà a tindre una coneixement detallat i exhaustiu dels diferents recursos i accions per a la salut disponibles en cada territori.

Per tant, este compromís que es concreta de forma immediata en la constitució d’una taula de coordinació intersectorial a nivell local i l’elaboració del mapa de recursos de cada municipi.

Per a Emilio Fernández, President de la Mancomunitat “esta estratègia per a nosaltres, és una oportunitat, sens dubte, d’avançar en les polítiques locals que impacten en la salut i el benestar dels nostres ciutadans, de treballar conjuntament entre tots perquè la salut siga accessible a totes les persones independentment de la seua posició social o de qualsevol altra altres circumstàncies socials que puguen presentar”.

La implementació d’esta estratègia suposarà la consolidació d’un treball intens que anualment es du a terme des de la Mancomunitat en què s’oferix una àmplia oferta d’activitats de promoció de la salut, dirigides a l’envelliment actiu: escola de majors i els tallers d’activitat física a majors, de millora del benestar emocional i físic de la dones com els tallers de suport emocional, tallers de Pilates, yoga…, de suport a la família des de la parentalidad positiva , escoles de família, de prevenció de les addiccions, amb tallers per a adolescents i escolars.

Estes accions es complementaran amb noves propostes, tant pròpies com d’altres entitats de la comunitat i d’acord amb les propostes de les diferents taules de salut locals i del desenrotllament de l’estratègia per als pròxims anys.