La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Redován una subvenció per import de 3.733,00 EUR amb destinació a activitats de promoció social per al període octubre 2016 i setembre 2017. Amb esta subvenció la Diputació d’Alacant ha col·laborat econòmicament amb l’Ajuntament i els Servicis Socials de la Mancomunitat La Vega en el desenrotllament de: Un programa MAJOR ACTIU, que durant els mesos de novembre i desembre de 2016 i des de gener a juny 2017 les persones majors del nucli urbà de Redován i les persones majors del Barri de Sant Carles han pogut desenrotllar activitats de millora de la condició física tots els dimarts i dijous de 09.30 a 10.30 hores; i en el Barri Sant Carles els dilluns i dimecres de 09.30 a 10.30 hores. Un programa EDUCAND EN VALORS, que durant els mesos de febrer, març, abril i maig 2017 s’han realitzat en el CEIP Sagrats Cors, amb un total de 42 sessions:

– Autoconeixement i coeducació en 1r i 2n de primària.
– Igualtat de gènere i multiculturalitat en 3r i 4t de primària. 
– Antiviolència i resolució de conflictes en 5t i 6t de primària.