Latest Past Events

Donació de Sang en el Col·legi Sagrats Cors

El Col·legi Sagrats Cors de Redovà acull el divendres 13 de juliol una nova donació de sang. El Centre de Transfusions es desplaçarà a la localitat de 17.30 a 20.30 hores. Et recordem que els requisits per a donar són tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. A la donació […]

Junta de Gobierno Local, 15 de diciembre de 2017

Orden del Día de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Redován de 15 de diciembre de 2017: AProbación del acta de la sesión anterior.  Expediente 1428/2017. Concesión de subvención directa o nominativa al Club Peña Madridista.  Aprobación listado provisional de ayudas concedidas IBI 2017.  Expediente 1435/2017. Concesión de subvención directa o nominativa a la […]

Junta de Govern 30/10/2017. Orde del dia

Junta de Govern Local de caràcter ordinari. Data i hora: 1a convocatòria 30 d'octubre de 2017 a les 9.30 hores; segona convocatòria, 2 de novembre a les 9.30 hores. Lloc: Saló de Sessions. Assumptes de la convocatòria: Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Expedient 145/2017. Bonificacions aigua 2017 famílies nombroses i desocupats. Expedient 636/2017. […]