Redován sol·licita més de 300.000 euros en ajudes destinades a reparar els danys produïts per la DANA

  • El municipi emprarà les ajudes a sufragar despeses de l’alberg municipal, la reparació d’infraestructures i edificis municipals i la neteja de carrers.

El regidor d’Urbanisme, José Najar, ha comparegut hui per a donar a conéixer les actuacions dutes a terme i la situació en la qual es troba el municipi de Redován, després de complir-se dos mesos de les inundacions que tan greument van afectar la localitat i també a tota la comarca.

En total, s’han sol·licitat aproximadament ajudes autonòmiques i estatals per valor aproximat de 328.845 euros, “que es destinaran a sufragar i pal·liar els danys produïts per aquest fenomen atmosfèric el mes de setembre passat”, ha explicat l’edil d’Urbanisme. Així, han sigut 54.332 euros els que s’han sol·licitat mitjançant les ajudes de la Generalitat Valenciana, “dels quals 1.156 es dedicaran a les despeses de funcionament i proveïment de l’alberg municipal i el saló parroquial durant els primers dies de la DANA”, ha informat José Najar.

D’igual manera, “8.506 euros es destinaran a pagar al personal municipal que durant aquests dies ha estat tramitant sol·licitud d’ajudes dels veïns i veïnes afectats de Redován, ascendint a un total de 400 sol·licituds”, ha afegit. El gruix de les autonòmiques “s’aplicarà a les despeses extraordinàries dels dies posteriors a la DANA, destinats a la neteja de carrers, el bombament d’aigua de zones negades, i la substitució de contenidors, que ascendeixen a 44.669 euros”, ha manifestat Nájar.

D’altra banda, el regidor també s’ha referit als 114.514 euros d’ajudes estatals sol·licitats “per a sufragar les despeses d’arranjaments de dependències municipals, la retirada d’estris, la posada en marxa del servei especial de neteja de carrers, així com la reparació de la xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram”.

Aquestes ajudes s’uneixen a les recentment anunciades per la Diputació d’Alacant, “que ara mateix disposa d’un pla de 8.000.000 d’euros per a la reparació d’infraestructures municipals afectades, així com ajudes de 4.000 euros per a la reparació de camins”, ha afegit l’edil. Així mateix, l’Ajuntament de Redován compta amb 10 expedients de reclamació oberts amb les diferents companyies i amb Consorci d’Assegurances en relació a edificis municipals. A més, “l’Ajuntament contractarà durant sis mesos a 11 treballadors a través d’una subvenció de més de 160.000 euros de la Conselleria d’Ocupació, que s’encarregaran de dur a terme actuacions en zones afectades del municipi com el Paratge de l’Ermita o l’arranjament de camins”, afig el regidor d’Urbanisme.

L’alcaldessa de Redovà demana tranquil·litat als veïns davant el procés de legalització de cases en sòl rústic

  • Des de 2011 l’Ajuntament ha sol·licitat informes per a conéixer la situació, que afecta a més de 400 famílies, i adaptar les construccions a la nova normativa

L’alcaldessa de Redovà, Nely Ruiz, i el regidor d’Urbanisme, José Nájar, han comparegut hui per a cridar a la calma “davant l’alarma generada per la desinformació que s’ha difós en els últims dies en el municipi, referent al procés de legalització d’habitatges fora de l’ordenament urbà”.

La regidora ha volgut tranquil·litzar als veïns i veïnes afectats per aquest procés, assegurant que des de l’Ajuntament de Redovà “es donen tots els passos pertinents per a la regularització d’aquests habitatges”. El procés ha sigut explicat pel regidor d’Urbanisme, José Nájar, qui ha detallat els tràmits realitzats per l’equip de govern des de 2011, “sol·licitant informes interns i externs per a adequar-nos a la normativa i poder dur a terme aquesta intervenció administrativa d’ordenació d’aquestes edificacions en sòl rústic”.

Aquests tràmits van portar a la redacció d’un projecte d’ordenació dels habitatges en 2016, que ha de modificar-se per a adaptar-lo a la recent reforma de la Llei 1/2019 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) el febrer passat, segons el qual, els habitatges construïts abans d’agost de 2014 podran legalitzar-se mitjançant un procediment que ha d’assumir l’Ajuntament. Per aquest motiu des del Consistori es va sol·licitar un informe jurídic extern, que va ser rebut el passat 9 de maig, “i que com a aquest Ajuntament ha estat constituït, ha permés presentar una provisió d’Alcaldia sol·licitant l’adaptació del pla”, ha manifestat el regidor.

Tant l’alcaldessa com l’edil d’Urbanisme han insistit a cridar a la calma als veïns amb habitatges d’aquestes característiques, ja que “queda claríssimament clar que l’Ajuntament està actuant per a conéixer en profunditat les possibles solucions per a totes les construccions al menor cost possible”. Els edils van assegurar que es posaran en contacte amb els ciutadans quan es recapte tota la informació i es coneguen tots els detalls de l’assumpte.

Així mateix, la regidora ha informat que es presentarà una queixa formal davant l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oriola, motivada per la participació d’un despatx d’advocats en un espai públic per a informar de qüestions urbanístiques que afecten competències municipals sense el consentiment ni informació prèvia a l’Ajuntament.

Redovà engega un concurs d’idees arquitectòniques per a construir un pavelló en el B-4

Redovà 23/4/2018. L’Ajuntament de Redovà ha engegat un concurs d’idees arquitectòniques per a la construcció d’un pavelló esportiu cobert en la zona esportiva del B-4, “una instal·lació molt demandada i l’execució de la qual volem que siga el més participativa possible, per aquest motiu hàgem optat per realitzar aquest concurs que dóna opció a tots els arquitectes o equips disciplinessis que ho creen convenient, a presentar la seua proposta per al pavelló”, ha assegurat l’alcalde, Emilio Fernández, qui és al seu torn regidor d’Urbanisme. Precisament el concurs parteix de l’àrea d’Urbanisme juntament amb la d’Esports que dirigeix Ramón López.

El concurs ja ha sigut aprovat per la Junta de Govern i es va publicar dijous passat en el Butlletí Oficial de la Província. Les bases estan igualment disponibles per als qui les vulguen consultar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Redovà i les propostes poden presentar-se fins al 31 de maig. La zona esportiva del B-4 compta amb una superfície de 6.960 metres quadrats en la qual haurà d’integrar-se el pavelló. Les propostes que es presenten al concurs hauran de tenir en compte les construccions existents així com les actuacions necessàries sobre les infraestructures adjacents “de manera que s’englobe tot l’entorn urbà”, ha precisat Fernández.

Les bases estableixen que existeix un interès especial en l’atenció que es preste a l’espai públic com articulador de la trama urbana, el seu disseny i les zones adjacents, per la qual cosa s’estableixen tres línies d’actuació. La primera, la transformació de l’actual zona esportiva amb actuacions que permeten l’execució del pavelló; en segon lloc, l’adequació funcional de l’espai, dotant-ho d’accessibilitat, i la tercera, el reforça de les relacions de la nova construcció amb l’entorn urbà.

Els concursants hauran de valorar els costos d’execució del total de l’obra en no més d’un milió d’euros “i es valorarà la versatilitat quant als usos de la solució proposada, procurant mantenir-se els edificis existents”, ha precisat el regidor.

Est és un concurs públic dirigit a arquitectes o equips multidisciplinaris que vulguen presentar-se, i que comptarà amb un jurat tècnic compost per dos arquitectes tècnics adscrits als serveis municipals, la secretària-interventora de l’Ajuntament de Redovà i l’agent de desenvolupament local, aquest últim actuarà com a president del jurat. Ells seran els qui determinen quin de les propostes presentades obté el premi d’1.500 euros que s’ha establit, encara que també atorgar dos accésit sense dotació econòmica. El jurat realitzarà una valoració de la qualitat global de les propostes tenint en compte l’adequació a l’entorn i el paisatge urbà, la qualitat arquitectònica i urbanística de la proposta, la consideració que es faça en cadascuna d’elles de l’espai públic quant a l’escena urbana i paisatgística, la viabilitat tècnica, urbanística, econòmica i constructiva, els criteris de sostenibilitat tant econòmica com a ambiental i els de accessibilitat universal i disseny per a tots.

Emilio Fernández ha animat als professionals al fet que plantegen les seues idees “en un concurs que considerem que pot ser una oportunitat especialment per als arquitectes més joves”, i ha precisat que des de l’equip de govern es considera “un projecte il·lusionant que a més, una vegada que estiga culminat, serà usat per molts i moltes redovanenses que ara no disposen d’unes instal·lacions d’aquest tipus prop de la seua casa”.

Les bases en les quals es detalla tota la documentació a presentar poden consultar-se en: http://redovan.sedelectronica.es/board.

 

Resolució ajuda IBI Social

Finalitzat el termini de presentació d’alegacions i / o documentació de les sol·licituds d’ajudes habitatge IBI exercici social 2016 i després de la redacció de sol·licituds realitzada per la comissió avaluadora reunida el dia 13 de desembre de 2016 de conformitat amb la base 11ª exposada al públic La llista provisional d’ajudes concedides. Podeu consultar al següent enllaç les ajudes admeses:

Llista provisional

Qualsevol alegació podrà presentar fins al 24 de desembre.

A partir del 27 de desembre publicarem a la nostra web i xarxes socials la llista definitiva d’ajudes concedides.

Pin It on Pinterest