L’Ajuntament de Redován saca les bases reguladores per a la segona convocatòria d’ajuda de material escolar, per als alumnes de 3, 4 i 5 anys del col·legi públic Sagrats Cors.