Any 2016

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES PERCEBUDES PELS EDILS I PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE REDOVÁN DES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ EL 2015.06.13 (data actualització 2016.04.29):

Edils i personal eventual que perceben nòmina (Des de l’1 de juliol de 2015). Retribució neta mensual amb dues pagues en els mesos de juny i desembre:

 

Regidors que reben retribucions per assistències a òrgans de govern de l’Ajuntament de Redován (des de la constitució de la corporació municipal el 13 de juny de 2015 a 31 de desembre de 2015). S’assenyalen les retribucions netes i la data del decret d’aprovació. Retribucions netes:

GRUP POPULAR

2016.02.04: 698 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.03.15: 412,50 €

2016.04.14: 418 €

2016.02.04: 1.513 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.03.15: 1.410 €

2016.04.14: 949,40 €

2016.02.04: 1.489 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.03.15: 1.410 €

2016.04.14: 949,40 €

2016.02.04: 1.734 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.03.15: 1.470 €

2016.04.14: 911,40 €

 

GRUP SOCIALISTA

2016.02.04: 431,2 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2015.04.14: 176,40 €

2016.02.04: 431,2 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.04.14: 254,80 €

2016.02.04: 352 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.04.14: 176,40 €

GRUP SI ES POT

2016.02.04: 431,2 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.04.14: 254,80 €

2016.02.04: 431,2 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.04.14: 176,40 €.

 

GRUP UNITS PER REDOVÁN

2016.02.04: 431,2 € (inclou alguns òrgans de govern de desembre de l’any 2015).

2016.04.14: 254,80 €