Any 2015

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES PERCEBUDES PELS EDILS I PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE REDOVÁN DES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ EL 2015.06.13 (data actualització 2015.12.30):

Edils i personal eventual que perceben nòmina (Des de l’1 de juliol de 2015). Retribució neta mensual amb dues pagues en els mesos de juny i desembre:

Regidors que reben retribucions per assistències a òrgans de govern de l’Ajuntament de Redován (des de la constitució de la corporació municipal el 13 de juny de 2015 a 31 de desembre de 2015). S’assenyalen les retribucions netes i la data del decret d’aprovació. Retribucions netes:

 

GRUP POPULAR

2015.07.31: 756 €

2015.09.23: 662,50 €

2015.10.15: 439,90 €

2015.10.27: 397,50 €

2015.11.30: 174,90 €

2015.12.23: 667,80 €

2015.07.31: 1.234,80 €

2015.09.23: 1.225 €

2015.10.15: 989,80 €

2015.10.27: 735 €

2015.11.30: 1.156,40 €

2015.12.23: 1.313,20 €

2015.07.31: 1.234,80 €.

2015.09.23: 1.225 €

2015.10.15: 989,80 €

2015.10.27: 735 €

2015.11.30: 1.156,40 €

2015.12.23: 1.313,20 €

2015.07.31: 1.156,40 €

2015.09.23: 1.225 €

2015.10.15: 911,14 €

2015.10.27: 490 €

2015.11.30: 1.156,40 €

2015.12.23: 1.156,40 €

 

GRUP SOCIALISTA

2015.07.31: 176,40 €

2015.10.15: 176,40 €

2015.11.30: 176,40 €

2015.12.23: 78,40 €

2015.07.31: 254,80 €

2015.10.15: 254,80 €

2015.11.30: 254,80 €

2015.12.23: 176,40 €

2015.07.31: 176,40 €

2015.10.15: 176,40 €

2015.11.30: 176,40 €

2015.12.23: 176,40 €

 

GRUP SI SE PUEDE

2015.07.31: 176,40 €

2015.10.15: 176,40 €

2015.11.30: 254,80 €

2015.12.23: 176,40 €

2015.07.31: 254,80 €.

2015.10.15: 176,40 €.

2015.11.30: 176,40 €

GRUP UNIDOS POR REDOVÁN

2015.07.31: 176,40 €

2015.10.15: 176,40 €

2015.11.30: 254,80 €

2015.12.23: 254,80 €