Escola de Futbol Base Redován

Redován disposa de l’Escola de Futbol Base Redován.

El seu coordinador és Ginés, amb telèfon mòbil 665-623-592.

TEMPORADA 2015-2016

INFORMACIÓ D’INSCRIPCIÓ

CADETS: (nascuts 2000-2001) dia començament 1 de setembre a les 19:00 hores (C. de futbol)

INFANTILS: (nascuts 2002-2003) dia començament 2 de setembre a les 19:00 hores (C. de futbol

ALEVINS: (nascuts 2004-2005) dia començament 2 de setembre a les 20:00 hores (C. de futbol)

BENJAMINS (nascuts 2006-2007) dia de començament 1 de setembre a les 20:00 hores (C. B4)

PREBENJAMINS (nascuts 2008) dia de començament 2 de setembre a les 19:00 hores (C. B4)

PREBENJAMINS (nascuts 2009) dia començament 2 de setembre a les 20:00 h (Pol. Els Passos)

1r OBJECTIUS:

Utilitzar l’educació física i l’esport per desenvolupar l’àmbit físic, motriu i psíquic, afavorint per tant el seu desenvolupament personal.
Adquirir responsabilitats que li permetin exercir els seus comportaments quotidians i obligacions amb autonomia personal.
Generar actituds d’autosuperació en l’alumne, que li permetin assolir el seu màxim nivell personal de rendiment en la modalitat de futbol, ​​la qual ha estat escollida lliurement per ell.
Fomentar les relacions amb els xavals dels diferents municipis.
2n QUOTES D’INSCRIPCIÓ

ABANS DEL 27 DE SETEMBRE: 75 EUROS
DEL 2 AL 6 DE NOVEMBRE: 75 EUROS
TOTAL: 150 EUROS

3r DESCOMPTES:

A les famílies nombroses, reconegudes com a tals, que es trobin empadronats en el Municipi, se’ls aplicarà una reducció del 20% de la quota corresponent.
A les famílies on la totalitat de pares o tutors es trobin en situació de desocupació, i que aquests membres es trobin empadronats en el Municipi, se’ls aplicarà una reducció del 20% de la quota corresponent.
Els alumnes de la mateixa família tindran un descompte del 10%.
(Els descomptes s’aplicaran en el pagament de la segona quota presentant la documentació acreditativa, de manera que el primer pagament haurà d’abonar-íntegrament i el termini establert).

4t ACTIVITATS A REALITZAR:

Presentació i Cloenda de l’Escola de Futbol, ​​així com la participació en el campionat de lliga i en les diferents activitats que es realitzen al llarg de la temporada.

5è MATERIAL ESPORTIU:

Equipació per al campionat i xandall.

El material esportiu es lliurarà amb l’abonament de les quotes corresponents.