IES Jaime de Sant-Ángel

1.- CREACIÓ.

L’IES Jaime de Sant-Ángel de Redován va començar el seu curs 2003/04 sota la denominació de Secció d’Ensenyament Secundària IES Vega Baja de Redován, la creació de la qual, per transformació de la Secció d’Educació Secundària existent, es va fer pública amb el Decret 204/2005, de 16 de desembre (DOGV de 22/12/2005). Superats tots els tràmits administratius, en el curs 2009/10 es va passar a cridar IES Jaime de Sant-Ángel, tal com ratificava la Resolució de nou de novembre de 2009 de la Conselleria d’Educació.

2.- ENSEÑANZAS.

L’IES Jaime de Sant-Ángel és un centre en el qual es imparteixen diferents nivells educatius: ESO, Batxillerat, així com un Programa de Qualificació Professional Inicial (PCPI) d’Operacions Auxiliars d’Administració i Gestió.

1er cicle ESO:
1º: 3 grups amb un total de 64 alumnes.
2º: 3 grups amb un total de 77 alumnes.

2n cicle ESO:
3º: 3 grups amb un total de 61 alumnes.
4º: 2 grups amb un total de 58 alumnes.

Batxillerat:
1º: 1 grup mixt (modalitat d’Humanitats i Ciències Socials i modalitat de Ciències i Tecnologia) amb 38 alumnes.
2n: 2 grups (un de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials i un altre de la modalitat Ciències i Tecnologia) amb un total de 41 alumnes.

PCPI: 1 grup amb 15 alumnes.

3.- PERSONAL Y ESPECIALITATS.

Professorat: està compost per quaranta i dos professors de diferents especialitats: Anglès, Francès, Filosofia, Religió, Llengua castellana, Llengua valenciana, Psicopedagogia, Pedagogia Terapèutica, Logopedia, Tecnologia, Educació Física, Educació Plàstica i Visual, Geografia i Història, Matemàtiques , Llatí i Grec, Biologia i Geologia, Física i Química, Música i Informàtica.

Personal no docent: ho formem dos subalterns (un resident i una no resident) i un administrador.

4.- INSTAL·LACIONS.

L’IES Jaime de Sant-Ángel compta amb dotze aules generals, saló d’actes, sala de professors, cafeteria, aula-taller de Tecnologia, biblioteca, aula de dibuix, tres aules polivalents, laboratoris de Biologia i Geologia i de Física i Química, Aula de Música, aula d’Informàtica, pavelló cobert poliesportiu, pista exterior poliesportiva, a més de despatxos, magatzems, condícies i vestuaris.

5.- HORARI.

Horari general: de dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:00 a.m. a 3:00 h.

Dimecres —————————— à 08:00 a 14: 10 hores.

Horari d’administració per atenció al públic: de 9:00 a 14:00 hores.

Horari lectiu à 1º, 2º ESO i 1º PCPI à L, J, V a les 8:00 a.m. a 2:10 h.

À M —— à 08:00 – 15:00 hores.

À X ——- à 8:00 – 12:55 hores.

À 3º, 4º ESO i 2º BT à L, M, J a 8:00 a 3:00 hora.

À X ——- à 8:00 – 12:55 hores.

À V ——- à 08:00 – 14:10 hores.

À 1º BT à L, M, J, V à 8:00 – 15:00 hores.

À X ———– à 08:00 – 14:10 hores.

Horari d’atenció de pares a Tot el professorat té assignada una hora semanal per a l’atenció de pares. La visita ha de ser concertada prèviament.

6.- CALENDARI.

– Curso Inici X / 14/09.

Final à V / 22/06.

– Vacances Nadal V / 23/12 – V / 06/01.

Setmana Santa a J / 05 – L / 16/04.

– Festius à Locals à J / 08/09, J / 29/09.

À Municipals à L / 31/10, L / 20/02, L / 30/04.

À Altres a X / 12/10, M / 01/11, M / 06/12, J / 08/12, M / 01/05.

– Valoracions inicials a X / 05/10.

À ESO, PCPI à 1ª à V / 01, L / 05 i X / 07/12 (boletines J / 22).

I 1º BT à 2ª a M / 13, X / 14 i J / 15/03 (boletines X / 04/04).

À Final à J / 14, L / 18 i M / 19/06 (boletines J / 23).

À 2º BT a 1ª a X / 30/11 (boletines a V / 02/12).

À 2ª a X / 29/02 (boletines à V / 02/03).

À Final à L / 28/05 (boletines a X / 30/05).

À Pendientes à 1º BT a L / 28/05.

À ESO a X / 13/06.

– Activitats Complementàries i Extraescolars

X / 21/12.
V / 27/01.
J / 21/06.