Redován informa els seus veïns del procediment per a la regularització d’habitatges en el seu terme municipal

  • L’Ajuntament convoca una reunió per a donar compte de les actuacions realitzades per a adaptar a la legislació les construccions fora d’ordenació

L’Ajuntament de Redován va celebrar en la vesprada d’ahir una reunió informativa en el centre social Ricardo Ruiz Poveda, que va tindre com a objectiu donar a conéixer als veïns i veïnes les actuacions i procediments iniciats pel consistori per a la regularització d’habitatges en el municipi pendents d’adaptació a la reforma de la normativa urbanística de la Comunitat Valenciana.

La reunió, a la qual van acudir més de 60 persones, va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Redován, Nely Ruiz, i els regidors de l’equip de govern. Així, l’edil d’Urbanisme, José Nájar, va donar compte als veïns i veïnes de l’estat de tramitació en el qual es troba aquest procés de regularització desenvolupat per l’Ajuntament segons la Llei 1/2019 que reforma la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i que compta amb la col·laboració dels propietaris dels habitatges.

D’aquesta manera, el regidor va informar els assistents que la primera fase d’aquest procediment, que engloba a tots els habitatges dins d’un Pla Especial de Minimització d’Impactes i que inclou “l’elaboració d’una memòria descriptiva de la situació actual del municipi, amb la localització de les construccions i un estudi d’integració paisatgística”, es troba pràcticament finalitzada.

Aquesta memòria s’ha realitzat amb el suport de l’Oficina Tècnica municipal i dos despatxos externs especialitzats en la matèria. Una vegada conclosa, aquest informe “podrà ser consultat pels veïns de Redován en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i en la web de l’Ajuntament, abans de la seua aprovació pel Ple”, va explicar Nájar. Posteriorment, aquest pla especial serà remés a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a la seua aprovació.

Així mateix, Nely Ruiz va manifestar que “és molt important per a mi com a alcaldessa i per a aquest equip de govern mantindre informats als nostres veïns i veïnes de totes les actuacions que duu a terme el seu Ajuntament, a més de facilitar-los la realització de tràmits en la mesura que siga possible”, sobretot “en un tema tan important com aquest, que afecta a més de 400 famílies en el municipi”, va concloure.

Redován sol·licita més de 300.000 euros en ajudes destinades a reparar els danys produïts per la DANA

  • El municipi emprarà les ajudes a sufragar despeses de l’alberg municipal, la reparació d’infraestructures i edificis municipals i la neteja de carrers.

El regidor d’Urbanisme, José Najar, ha comparegut hui per a donar a conéixer les actuacions dutes a terme i la situació en la qual es troba el municipi de Redován, després de complir-se dos mesos de les inundacions que tan greument van afectar la localitat i també a tota la comarca.

En total, s’han sol·licitat aproximadament ajudes autonòmiques i estatals per valor aproximat de 328.845 euros, “que es destinaran a sufragar i pal·liar els danys produïts per aquest fenomen atmosfèric el mes de setembre passat”, ha explicat l’edil d’Urbanisme. Així, han sigut 54.332 euros els que s’han sol·licitat mitjançant les ajudes de la Generalitat Valenciana, “dels quals 1.156 es dedicaran a les despeses de funcionament i proveïment de l’alberg municipal i el saló parroquial durant els primers dies de la DANA”, ha informat José Najar.

D’igual manera, “8.506 euros es destinaran a pagar al personal municipal que durant aquests dies ha estat tramitant sol·licitud d’ajudes dels veïns i veïnes afectats de Redován, ascendint a un total de 400 sol·licituds”, ha afegit. El gruix de les autonòmiques “s’aplicarà a les despeses extraordinàries dels dies posteriors a la DANA, destinats a la neteja de carrers, el bombament d’aigua de zones negades, i la substitució de contenidors, que ascendeixen a 44.669 euros”, ha manifestat Nájar.

D’altra banda, el regidor també s’ha referit als 114.514 euros d’ajudes estatals sol·licitats “per a sufragar les despeses d’arranjaments de dependències municipals, la retirada d’estris, la posada en marxa del servei especial de neteja de carrers, així com la reparació de la xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram”.

Aquestes ajudes s’uneixen a les recentment anunciades per la Diputació d’Alacant, “que ara mateix disposa d’un pla de 8.000.000 d’euros per a la reparació d’infraestructures municipals afectades, així com ajudes de 4.000 euros per a la reparació de camins”, ha afegit l’edil. Així mateix, l’Ajuntament de Redován compta amb 10 expedients de reclamació oberts amb les diferents companyies i amb Consorci d’Assegurances en relació a edificis municipals. A més, “l’Ajuntament contractarà durant sis mesos a 11 treballadors a través d’una subvenció de més de 160.000 euros de la Conselleria d’Ocupació, que s’encarregaran de dur a terme actuacions en zones afectades del municipi com el Paratge de l’Ermita o l’arranjament de camins”, afig el regidor d’Urbanisme.

L’alcaldessa de Redovà demana tranquil·litat als veïns davant el procés de legalització de cases en sòl rústic

  • Des de 2011 l’Ajuntament ha sol·licitat informes per a conéixer la situació, que afecta a més de 400 famílies, i adaptar les construccions a la nova normativa

L’alcaldessa de Redovà, Nely Ruiz, i el regidor d’Urbanisme, José Nájar, han comparegut hui per a cridar a la calma “davant l’alarma generada per la desinformació que s’ha difós en els últims dies en el municipi, referent al procés de legalització d’habitatges fora de l’ordenament urbà”.

La regidora ha volgut tranquil·litzar als veïns i veïnes afectats per aquest procés, assegurant que des de l’Ajuntament de Redovà “es donen tots els passos pertinents per a la regularització d’aquests habitatges”. El procés ha sigut explicat pel regidor d’Urbanisme, José Nájar, qui ha detallat els tràmits realitzats per l’equip de govern des de 2011, “sol·licitant informes interns i externs per a adequar-nos a la normativa i poder dur a terme aquesta intervenció administrativa d’ordenació d’aquestes edificacions en sòl rústic”.

Aquests tràmits van portar a la redacció d’un projecte d’ordenació dels habitatges en 2016, que ha de modificar-se per a adaptar-lo a la recent reforma de la Llei 1/2019 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) el febrer passat, segons el qual, els habitatges construïts abans d’agost de 2014 podran legalitzar-se mitjançant un procediment que ha d’assumir l’Ajuntament. Per aquest motiu des del Consistori es va sol·licitar un informe jurídic extern, que va ser rebut el passat 9 de maig, “i que com a aquest Ajuntament ha estat constituït, ha permés presentar una provisió d’Alcaldia sol·licitant l’adaptació del pla”, ha manifestat el regidor.

Tant l’alcaldessa com l’edil d’Urbanisme han insistit a cridar a la calma als veïns amb habitatges d’aquestes característiques, ja que “queda claríssimament clar que l’Ajuntament està actuant per a conéixer en profunditat les possibles solucions per a totes les construccions al menor cost possible”. Els edils van assegurar que es posaran en contacte amb els ciutadans quan es recapte tota la informació i es coneguen tots els detalls de l’assumpte.

Així mateix, la regidora ha informat que es presentarà una queixa formal davant l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oriola, motivada per la participació d’un despatx d’advocats en un espai públic per a informar de qüestions urbanístiques que afecten competències municipals sense el consentiment ni informació prèvia a l’Ajuntament.