Tlfn. 966 75 40 25 - Plaza Ayuntamiento Nº1, 03370 Redován admon@redovan.es

L’Ajuntament de Redován multarà amb fins a 1.500 euros a amos de solars que no els mantinguen nets

• L’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana endureix les sancions per a qui no mantinguen els seus terrenys en condicions d’higiene i salubritat

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Redován, José Najar, ha informat de la pròxima entrada en vigor de la nova Ordenança de Neteja i Convivència Veïnal del municipi. Aquesta norma va ser aprovada en el Ple ordinari del mes de juny, i en ella s’estableixen multes de fins a 1.500 euros als a propietaris de solars privats del municipi que “no es troben en les condicions de neteja i manteniment adequades”, ha exposat l’edil.

L’ordenança, i tal com ha explicat Nájar, “obliga als titulars de terrenys en el terme municipal de Redován a mantindre els seus solars nets i en condicions adequades de salubritat i higiene de manera regular, assegurant-se que es troben lliures de residus o enderrocs durant tot l’any”. En cas contrari, a més de les multes estipulades que qualifiquen aquesta infracció com a falta greu i pot implicar sancions a partir dels 750 euros, “l’Ajuntament durà a terme la neteja mitjançant el procediment d’execució forçosa i subsidiària, amb càrrec al propietari d’aquest”, ha afegit el regidor.

Així mateix, l’edil ha exposat que les obligacions de neteja de solars inclouen també l’aplicació de desratització i desinfecció del perímetre del solar, i ha afegit que “es tracta de minimitzar en tot el possible que el descuit en el manteniment d’aquests terrenys puga generar molèsties per a la ciutadania”, així com “qualsevol situació que puga suposar un risc a les condicions higièniques i de salubritat que, en les circumstàncies actuals davant el Covid-19, s’ha convertit en una cosa essencial”.

Per part seua, l’alcaldessa del municipi, Nely Ruiz, ha llançat una crida a la col·laboració de tots els propietaris d’aquests terrenys en el municipi, per a “complir amb la seua obligació” i que “puguen mantindre’s en les millors condicions possibles durant tot l’any, afavorint i contribuint entre tots a millorar la convivència a Redován”.

Redován aprova en Junta de Govern l’expedient de contractació per a la reforma del consultori mèdic

  • Les actuacions previstes en el centre sanitari inclouen reparacions de la façana, *repintado de parets interiors i la instal·lació d’un nou sistema d’aire condicionat

L’Ajuntament de Redován, que dirigeix l’alcaldessa Nely Ruiz, ha aprovat hui en Junta de Govern Local l’expedient de contractació que suposa l’eixida a licitació del projecte de reforma del consultori mèdic auxiliar municipal, situat en les plantes baixa i primera del centre sociocultural municipal Ricardo Ruiz Poveda. “Es tracta d’un primer pas per a dur a terme aquestes reparacions tan necessàries, que permetran una millor atenció sanitària per a tots els veïns i veïnes de Redován”, ha manifestat la primera edil.

Aquest expedient de contractació tindrà un pressupost màxim de 100.000 euros, corresponent a la subvenció atorgada per la Generalitat Valenciana, emmarcada dins del pla PIAC d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris. “El projecte inclou la reparació de la façana exterior, molt deteriorada, amb l’eliminació dels dos pilars exteriors, així com l’eliminació i substitució del sòcol de gresite de les parets”, ha explicat José Nájar, regidor d’Urbanisme.

De la mateixa manera, es procedirà al pintat de les parets interiors i a la instal·lació d’un sòcol de gres en zones de pas i sales d’espera. La reforma inclou també la instal·lació d’un nou sistema d’aire condicionat, “que farà més suportable l’accés a les instal·lacions durant els mesos de calor”, ha afegit Najar.

Està previst que les obres de condicionament del consultori s’executaran en un període màxim de sis mesos, període durant el qual “no s’interromprà l’atenció sanitària als ciutadans”, ha explicat, per part seua, la regidora de Sanitat, Marisol Martínez, qui ha afegit que “és primordial per a aquest equip de govern municipal, i sobretot en el context actual de crisi sanitària en el qual ens trobem, mantindre aquest servei tan imprescindible i necessari”.

L’alcaldessa de Redován ha remarcat finalment la importància de comptar amb un servei sanitari de qualitat en el municipi i amb unes instal·lacions en condicions òptimes, “ja siga duent a terme aquesta reforma tan necessària del consultori, però també no deixar de costat una cosa tan important com és el projecte pendent del centre de salut per a Redován”, ha afegit.

Redován informa els seus veïns del procediment per a la regularització d’habitatges en el seu terme municipal

  • L’Ajuntament convoca una reunió per a donar compte de les actuacions realitzades per a adaptar a la legislació les construccions fora d’ordenació

L’Ajuntament de Redován va celebrar en la vesprada d’ahir una reunió informativa en el centre social Ricardo Ruiz Poveda, que va tindre com a objectiu donar a conéixer als veïns i veïnes les actuacions i procediments iniciats pel consistori per a la regularització d’habitatges en el municipi pendents d’adaptació a la reforma de la normativa urbanística de la Comunitat Valenciana.

La reunió, a la qual van acudir més de 60 persones, va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Redován, Nely Ruiz, i els regidors de l’equip de govern. Així, l’edil d’Urbanisme, José Nájar, va donar compte als veïns i veïnes de l’estat de tramitació en el qual es troba aquest procés de regularització desenvolupat per l’Ajuntament segons la Llei 1/2019 que reforma la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i que compta amb la col·laboració dels propietaris dels habitatges.

D’aquesta manera, el regidor va informar els assistents que la primera fase d’aquest procediment, que engloba a tots els habitatges dins d’un Pla Especial de Minimització d’Impactes i que inclou “l’elaboració d’una memòria descriptiva de la situació actual del municipi, amb la localització de les construccions i un estudi d’integració paisatgística”, es troba pràcticament finalitzada.

Aquesta memòria s’ha realitzat amb el suport de l’Oficina Tècnica municipal i dos despatxos externs especialitzats en la matèria. Una vegada conclosa, aquest informe “podrà ser consultat pels veïns de Redován en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i en la web de l’Ajuntament, abans de la seua aprovació pel Ple”, va explicar Nájar. Posteriorment, aquest pla especial serà remés a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a la seua aprovació.

Així mateix, Nely Ruiz va manifestar que “és molt important per a mi com a alcaldessa i per a aquest equip de govern mantindre informats als nostres veïns i veïnes de totes les actuacions que duu a terme el seu Ajuntament, a més de facilitar-los la realització de tràmits en la mesura que siga possible”, sobretot “en un tema tan important com aquest, que afecta a més de 400 famílies en el municipi”, va concloure.

Redován sol·licita més de 300.000 euros en ajudes destinades a reparar els danys produïts per la DANA

  • El municipi emprarà les ajudes a sufragar despeses de l’alberg municipal, la reparació d’infraestructures i edificis municipals i la neteja de carrers.

El regidor d’Urbanisme, José Najar, ha comparegut hui per a donar a conéixer les actuacions dutes a terme i la situació en la qual es troba el municipi de Redován, després de complir-se dos mesos de les inundacions que tan greument van afectar la localitat i també a tota la comarca.

En total, s’han sol·licitat aproximadament ajudes autonòmiques i estatals per valor aproximat de 328.845 euros, “que es destinaran a sufragar i pal·liar els danys produïts per aquest fenomen atmosfèric el mes de setembre passat”, ha explicat l’edil d’Urbanisme. Així, han sigut 54.332 euros els que s’han sol·licitat mitjançant les ajudes de la Generalitat Valenciana, “dels quals 1.156 es dedicaran a les despeses de funcionament i proveïment de l’alberg municipal i el saló parroquial durant els primers dies de la DANA”, ha informat José Najar.

D’igual manera, “8.506 euros es destinaran a pagar al personal municipal que durant aquests dies ha estat tramitant sol·licitud d’ajudes dels veïns i veïnes afectats de Redován, ascendint a un total de 400 sol·licituds”, ha afegit. El gruix de les autonòmiques “s’aplicarà a les despeses extraordinàries dels dies posteriors a la DANA, destinats a la neteja de carrers, el bombament d’aigua de zones negades, i la substitució de contenidors, que ascendeixen a 44.669 euros”, ha manifestat Nájar.

D’altra banda, el regidor també s’ha referit als 114.514 euros d’ajudes estatals sol·licitats “per a sufragar les despeses d’arranjaments de dependències municipals, la retirada d’estris, la posada en marxa del servei especial de neteja de carrers, així com la reparació de la xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram”.

Aquestes ajudes s’uneixen a les recentment anunciades per la Diputació d’Alacant, “que ara mateix disposa d’un pla de 8.000.000 d’euros per a la reparació d’infraestructures municipals afectades, així com ajudes de 4.000 euros per a la reparació de camins”, ha afegit l’edil. Així mateix, l’Ajuntament de Redován compta amb 10 expedients de reclamació oberts amb les diferents companyies i amb Consorci d’Assegurances en relació a edificis municipals. A més, “l’Ajuntament contractarà durant sis mesos a 11 treballadors a través d’una subvenció de més de 160.000 euros de la Conselleria d’Ocupació, que s’encarregaran de dur a terme actuacions en zones afectades del municipi com el Paratge de l’Ermita o l’arranjament de camins”, afig el regidor d’Urbanisme.

L’alcaldessa de Redovà demana tranquil·litat als veïns davant el procés de legalització de cases en sòl rústic

  • Des de 2011 l’Ajuntament ha sol·licitat informes per a conéixer la situació, que afecta a més de 400 famílies, i adaptar les construccions a la nova normativa

L’alcaldessa de Redovà, Nely Ruiz, i el regidor d’Urbanisme, José Nájar, han comparegut hui per a cridar a la calma “davant l’alarma generada per la desinformació que s’ha difós en els últims dies en el municipi, referent al procés de legalització d’habitatges fora de l’ordenament urbà”.

La regidora ha volgut tranquil·litzar als veïns i veïnes afectats per aquest procés, assegurant que des de l’Ajuntament de Redovà “es donen tots els passos pertinents per a la regularització d’aquests habitatges”. El procés ha sigut explicat pel regidor d’Urbanisme, José Nájar, qui ha detallat els tràmits realitzats per l’equip de govern des de 2011, “sol·licitant informes interns i externs per a adequar-nos a la normativa i poder dur a terme aquesta intervenció administrativa d’ordenació d’aquestes edificacions en sòl rústic”.

Aquests tràmits van portar a la redacció d’un projecte d’ordenació dels habitatges en 2016, que ha de modificar-se per a adaptar-lo a la recent reforma de la Llei 1/2019 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) el febrer passat, segons el qual, els habitatges construïts abans d’agost de 2014 podran legalitzar-se mitjançant un procediment que ha d’assumir l’Ajuntament. Per aquest motiu des del Consistori es va sol·licitar un informe jurídic extern, que va ser rebut el passat 9 de maig, “i que com a aquest Ajuntament ha estat constituït, ha permés presentar una provisió d’Alcaldia sol·licitant l’adaptació del pla”, ha manifestat el regidor.

Tant l’alcaldessa com l’edil d’Urbanisme han insistit a cridar a la calma als veïns amb habitatges d’aquestes característiques, ja que “queda claríssimament clar que l’Ajuntament està actuant per a conéixer en profunditat les possibles solucions per a totes les construccions al menor cost possible”. Els edils van assegurar que es posaran en contacte amb els ciutadans quan es recapte tota la informació i es coneguen tots els detalls de l’assumpte.

Així mateix, la regidora ha informat que es presentarà una queixa formal davant l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oriola, motivada per la participació d’un despatx d’advocats en un espai públic per a informar de qüestions urbanístiques que afecten competències municipals sense el consentiment ni informació prèvia a l’Ajuntament.

Redovà engega un concurs d’idees arquitectòniques per a construir un pavelló en el B-4

Redovà 23/4/2018. L’Ajuntament de Redovà ha engegat un concurs d’idees arquitectòniques per a la construcció d’un pavelló esportiu cobert en la zona esportiva del B-4, “una instal·lació molt demandada i l’execució de la qual volem que siga el més participativa possible, per aquest motiu hàgem optat per realitzar aquest concurs que dóna opció a tots els arquitectes o equips disciplinessis que ho creen convenient, a presentar la seua proposta per al pavelló”, ha assegurat l’alcalde, Emilio Fernández, qui és al seu torn regidor d’Urbanisme. Precisament el concurs parteix de l’àrea d’Urbanisme juntament amb la d’Esports que dirigeix Ramón López.

El concurs ja ha sigut aprovat per la Junta de Govern i es va publicar dijous passat en el Butlletí Oficial de la Província. Les bases estan igualment disponibles per als qui les vulguen consultar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Redovà i les propostes poden presentar-se fins al 31 de maig. La zona esportiva del B-4 compta amb una superfície de 6.960 metres quadrats en la qual haurà d’integrar-se el pavelló. Les propostes que es presenten al concurs hauran de tenir en compte les construccions existents així com les actuacions necessàries sobre les infraestructures adjacents “de manera que s’englobe tot l’entorn urbà”, ha precisat Fernández.

Les bases estableixen que existeix un interès especial en l’atenció que es preste a l’espai públic com articulador de la trama urbana, el seu disseny i les zones adjacents, per la qual cosa s’estableixen tres línies d’actuació. La primera, la transformació de l’actual zona esportiva amb actuacions que permeten l’execució del pavelló; en segon lloc, l’adequació funcional de l’espai, dotant-ho d’accessibilitat, i la tercera, el reforça de les relacions de la nova construcció amb l’entorn urbà.

Els concursants hauran de valorar els costos d’execució del total de l’obra en no més d’un milió d’euros “i es valorarà la versatilitat quant als usos de la solució proposada, procurant mantenir-se els edificis existents”, ha precisat el regidor.

Est és un concurs públic dirigit a arquitectes o equips multidisciplinaris que vulguen presentar-se, i que comptarà amb un jurat tècnic compost per dos arquitectes tècnics adscrits als serveis municipals, la secretària-interventora de l’Ajuntament de Redovà i l’agent de desenvolupament local, aquest últim actuarà com a president del jurat. Ells seran els qui determinen quin de les propostes presentades obté el premi d’1.500 euros que s’ha establit, encara que també atorgar dos accésit sense dotació econòmica. El jurat realitzarà una valoració de la qualitat global de les propostes tenint en compte l’adequació a l’entorn i el paisatge urbà, la qualitat arquitectònica i urbanística de la proposta, la consideració que es faça en cadascuna d’elles de l’espai públic quant a l’escena urbana i paisatgística, la viabilitat tècnica, urbanística, econòmica i constructiva, els criteris de sostenibilitat tant econòmica com a ambiental i els de accessibilitat universal i disseny per a tots.

Emilio Fernández ha animat als professionals al fet que plantegen les seues idees “en un concurs que considerem que pot ser una oportunitat especialment per als arquitectes més joves”, i ha precisat que des de l’equip de govern es considera “un projecte il·lusionant que a més, una vegada que estiga culminat, serà usat per molts i moltes redovanenses que ara no disposen d’unes instal·lacions d’aquest tipus prop de la seua casa”.

Les bases en les quals es detalla tota la documentació a presentar poden consultar-se en: http://redovan.sedelectronica.es/board.

 

Pin It on Pinterest